Werkwijze

Gedurende het eerste gesprek wordt informatie verzameld over uw klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens wordt in overleg met u, een behandelplan en een dieetadvies opgesteld. U krijgt na afloop van het gesprek een schriftelijk advies mee of toegestuurd, zodat u het plan thuis nog eens rustig kunt bekijken.

In de volgende gesprekken wordt u begeleid bij het opvolgen van het dieetadvies. Samen bedenken we oplossingen voor niet alledaagse situaties en leert u van ervaringen van andere cliënten. Denk bijvoorbeeld aan variëren op het voorbeeld menu tijdens uit eten gaan, op feestjes en met vakantie. Ook meten en toetsen we de resultaten ten opzichte van het te behalen doel. Zo nodig wordt het advies bijgesteld.

Aan het begin en/of einde van de behandeling worden de bevindingen gerapporteerd aan uw behandelend arts of specialist.

  • Voor een eerste gesprek moet u rekenen op 75 minuten gesprekstijd (+ 15 minuten uitwerktijd).
  • Het tweede gesprek duurt 30-45 minuten (+ 15 minuten administratie en rapportagetijd voor de gehele behandeling).
  • Eventuele vervolggesprekken duren 30 minuten (=30 minuten declaratietijd).