Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft, bespreek deze dan eerst met uw diëtist. Komt u er samen niet uit dan wordt de klacht voorgelegd bij een klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de zorg. Uw diëtist is via de beroepsvereniging DCN en NVD (Diëtisten Coöperatie Nederland, Nederlandse vereniging van diëtisten) daarbij aangesloten.

De geschilleninstantie is onpartijdig en heeft als doel het luisteren naar cliënten, leren van fouten en de kwaliteit van zorg verbeteren .

Kijk voor meer informatie: https://klachtenportaalzorg.nl/geschilleninstantie-kpz