Verwijzing, vergoeding en kosten

Dieetadvies door een diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar (3-4 gesprekken, zie hieronder). Voor vrijwel elke vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een eigen risico van 385 euro per persoon, per jaar (m.u.v. diabetes, COPD en CVRM, zie * dan geldt geen eigen bijdrage). Zorgverzekeraars bepalen onze tarieven.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden daarnaast nog extra dieetadvies vanuit het aanvullende pakket. Pas wanneer de 3 uren uit de basisverzekering verbruikt zijn, kunnen wij voor u gaan declareren uit uw aanvullende verzekering.

Hoek&Co diëtisten hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Het heeft onze voorkeur dat u een verwijsbrief van uw behandelend arts meebrengt, zodat wij meer achtergrond informatie hebben, maar u kunt er ook voor kiezen om zonder verwijzing via “directe toegang diëtetiek (DTD)” te komen. Uw arts krijgt dan geen rapportages/terugkoppeling van ons.

* Bij 3 aandoeningen (diabetes mellitus, COPD en cardiovasculaire problemen) kunt u dieetadvies zonder verrekening van het verplichte eigen risico vergoed krijgen, mits uw huisarts met ons een samenwerkingsverband is aangegaan (de GEZ, DBC of Ketenzorg). Wij geven u hier graag telefonisch meer uitleg over.

De tarieven die diëtisten u berekenen, zijn landelijk vastgelegd door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) en de zorgverzekeraars, wij bepalen deze niet zelf. Het tarief voor dieetadvisering verschilt jaarlijks en per zorgverzekeraar. Het tarief wat wij in rekening brengen voor dieetadvies buiten de zorgverzekering om, is in 2024 vastgesteld op 20,08 euro per kwartier.

– 1e gesprek: 70-80 minuten = 90 minuten declaratie (ongeveer 120 euro)(DTD á 100 euro)
– 2e gesprek: 30-40 minuten = 45 minuten declaratie (ongeveer 60 euro)
– 3e en volgende gesprek 15-30 minuten = 15-30 minuten declaratie (ongeveer 20-40 euro)